Asystentka Anna Kozak

Absolwentka Medycznej Szkoły Policealnej im. Antoniego Cieszyńskiego. Dzięki dużemu doświadczeniu w pracy animatorki potrafi nawiązać dobry kontakt z najmłodszymi pacjentami.


ZOBACZ CERTYFIKATY