CENNIK

Więcej pytań? Skontaktuj się z nami!


CENNIK USŁUG CENA
Konsultacja stomatologiczna 100 PLN
Konsultacja chirurgiczna 100 PLN
Konsultacja ortodontyczna 120 PLN
Znieczulenie komputerowe 60 PLN
Sedacja gazem rozweselającym 30 min 150 PLN
Rtg punktowe-radiowizjografia 22 PLN
Biżuteria nazębna 170 PLN
Odbudowa Gradia - 1 powierzchnia 170 PLN
Odbudowa Gradia - 2 powierzchnie 220 PLN
Odbudowa Gradia - 3 powierzchnie 260 PLN
Duże zniszczenie korony 310 PLN
Leczenie biologiczne 2 powierzchnie 150 PLN
Leczenie biologiczne 3 powierzchnie 180 PLN
Zabezpieczenie bruzd 130 PLN
Profilaktyczne poszerzenie bruzd 160 PLN
RTG przylegające 22 PLN
Korony stałe na podbudowie z cerkonu 1400 PLN
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA CENA
Wypełnienia w zależności od stopnia zniszczenia zęba 160-300 PLN
Odbudowa brzegu siecznego 150 PLN
LECZENIE KANAŁOWE JEDNOWIZYTOWE CENA
Zęby jednokanałowe 500 PLN
Zęby dwukanałowe 700 PLN
Zęby wielokanałowe 900 PLN
STOMATOLOGIA DZIECIĘCA CENA
Wizyta adaptacyjna 130 PLN
Wizyta adaptacyjna - rodzeństwo 180 PLN
Ozonoterapia z remineralizacją 130 PLN
Zabezpieczenie bruzd 130 PLN
Profilaktyczne poszerzenie bruzd 160 PLN
Pulpotomia - amputacja miazgi 250 PLN
Odbudowa w zębie mlecznym 180 PLN
Odbudowa w zębie stałym 150-200 PLN
Ekstrakcja rozchwianego zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchniowym 90 PLN
Ekstrakcja zęba mlecznego w znieczuleniu 130-160 PLN
Sedacja gazem rozweselającym 30 min 150 PLN
Profesjonalne oczyszczenie zębów 160-200 PLN
Znieczulenie ogólne 900 PLN
Profilaktyczna ozonoterapia 200 PLN
HIGIENIZACJA CENA
Usunięcie kamienia, piaskowanie, polerowanie zębów górnych i dolnych 250-300 PLN
Usunięcie kamienia, piaskowanie, polerowanie zębów-jeden łuk 150-200 PLN
WYBIELANIE CENA
Wybielanie nakładkowe 750 PLN
Wybielanie lampą 850 PLN
Wybielanie martwego zęba 100-150 PLN
KORONY STAŁE CENA
Licowana porcelaną na podbudowie z chromokobaltu 950 PLN
Pełnoceramiczna 1350 PLN
KORONY TYMCZASOWE CENA
Akrylowa 200 PLN
Poliwęglanowa, kompozytowa 70 PLN
MOSTY CENA
Most na podbudowie z chromokobaltu od 2700 PLN
Most na podbudowie z cerkonu od 4050 PLN
Most tymczasowy akrylowy od 600 PLN
NAKŁADY CENA
Nakład porcelanowy 900 PLN
Nakład kompozytowy 600 PLN
PROTEZY CENA
Proteza natychmiastowa lub wczesna tymczasowa od 1 do 5 zębów 500 PLN
Proteza natychmiastowa lub wczesna tymczasowa od 6 do 8 zębów 580 PLN
Proteza natychmiastowa lub wczesna tymczasowa powyzej 8 zębów 800 PLN
Proteza całkowita 1300 PLN
Proteza szkieletowa 2300 PLN
Proteza szkieletowa jednostronna 4700-5000 PLN
Proteza acetalowa 1500 PLN
Podścielenie protezy 200 PLN
Naprawa protezy 120 PLN
CHIRURGIA CENA
Ekstrakcja w znieczuleniu komputerowym 130-180 PLN
Ekstrakcja chirurgiczna w znieczuleniu komputerowym 200 PLN
Ekstrakcja chirurgiczna z założeniem szwów 250 PLN
Ekstrakcja zęba zatrzymanego 300-500 PLN
Resekcja zęba jednokorzeniowego 400 PLN
Resekcja zęba dwukorzeniowego 530 PLN
Resekcja zęba trzonowego 650 PLN
Podcięcie wędzidełka 200 PLN
Zamknięcie połączenia ustno- zatokowego 250 PLN
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego 200 PLN
Konsultacja z badaniem periodontologicznym 200 PLN
IMPLANTY CENA
Wszczepienie 3000 PLN
Odsłonięcie 350 PLN
Korona na implancie 2100-2600 PLN
ORTODONCJA CENA
Aparat stały górny lub dolny (zamki metalowe) 2300 PLN
Aparat stały góry lub dolny (zamki kosmetyczne) 3050 PLN
Aparat stały w odcinku przednim (od trójki do trójki) 1500 PLN
Wizyta kontrolna przy aparacie stałym 50-250 PLN
Wizyta kontrolna przy aparacie stałym z wymianą łuku 100-200 PLN
Wizyta kontrolna u higienistki bez zabiegu bezpłatnie
Zdejmowanie aparatu stałego górnego lub dolnego 200 PLN
Aparat retencyjny z drutu 200 PLN
Szyna retencyjna 180 PLN
Ortodontyczny utrzymywacz przestrzeni 240 PLN