PROTETYKA

ESTETYCZNA ODBUDOWA POJEDYNCZYCH ZĘBÓW NA WŁASNYCH KORZENIACH


KORONY PEŁNOCERAMICZNE- są nie do odróżnienia od własnych zębów, ponieważ przepuszczają taką samą ilość światła.


KORONY PORCELANOWE NA PODBUDOWIE ZE STOPU CrCo- zalecane do zębów bocznych jako tańsze rozwiązanie.


ZMIANA KSZTAŁTU I KOLORU ZĘBA PRZY POMOCY:


LICÓWEK PORCELANOWYCH, czyli cienkiej warstwy porcelany przeklejonej na przednią powierzchnię zęba. Może być wykonana bez oszlifowania zęba lub po niewielkim jego oszlifowaniu.


ODBUDOWA MOCNO ZNISZCZONYCH KORON ZĘBÓW ZA POMOCĄ:


NAKŁADÓW, czyli porcelanowej lub kompozytowej odbudowy wklejonej w miejsce zniszczonej części zęba.


UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH ZĘBÓW


KORONY, MOSTY I PROTEZY OPARTE NA IMPLANTACH


MOSTY ZĘBOWE TRADYCYJNE OPARTE NA SĄSIEDNICH, OSZLIFOWAYCH ZĘBACH


MOSTY ADHEZYJNE UZUPEŁNIAJĄCE BRAK JEDNEGO ZĘBA, WKLEJONE DO ZĘBÓW SĄSIEDNICH


PROTEZY CAŁKOWITE, SZKIELETOWE, TELESKOPOWE, ESTETYCZNE, BEZKLAMROWE, SZYNOPROTEZY


REKONSTRUKCJE WYSOKOŚCI ZWARCIA
Kilka czynników może powodować postępujące starcie zębów, co skutkuje przybliżeniem się żuchwy do szczęki, nadaje twarzy starszy, niezgodny z wiekiem wygląd i może być przyczyną wielu dolegliwości.


Leczenie polega na wyeliminowaniu przyczyny oraz estetycznej odbudowie zębów, co likwiduje dolegliwości, poprawia estetykę rysów twarzy i daje komfort funkcjonowania.


Materiały, którymi pracujemy są biokompatybilne, co oznacza, że nie wywołują żadnych reakcji alergicznych ani toksycznych.